<menu id="8iw84"></menu>
 • <samp id="8iw84"><s id="8iw84"></s></samp>
 • 來寶網Logo

  熱門詞:生物顯微鏡 水質分析儀 微波消解 熒光定量PCR 電化學工作站 生物安全柜

  商品編號:81940
  分享

  PB-rtTA-BsmbI(Plasmid #126028)

  價    格:詢價

  產    地:上海更新時間:2023/2/21 21:03:08

  品    牌:海吉浩格生物型    號:PB-rtTA-BsmbI(Plasmid #126028)

  狀    態:正常點擊量:149

  17031145927
  聯系我時,請說明是在來寶網上看到的,謝謝!

  上海海吉浩格生物科技有限公司

  聯 系 人:王先生

  電     話:qq或微信:1822235623

  傳     真:

  等     級: (第 5年)

  性     質:生產型,

  聯系我時請說在來寶網上看到的,謝謝!
  HH-gene-575 pCDNA3.1(+)-DDX58(別名RIGI,RIG-I,RIG1,RLR-1,SGMRT2)

  HH-gene-574 pCMV-HPS2

  HH-gene-572 pCDNA3.1(+)-HPS2

  HH-gene-571 pCMV-PD-L1人源

  HH-gene-566 pCDNA3.1(+)-PD-1人源

  HH-gene-564 pCDNA3.1(+)-mPD1小鼠PD1

  HH-gene-562 pCMV-mPD-1小鼠PD1

  HH-gene-561 pEGFP-C1-mPDL1小鼠

  HH-gene-560 pEGFP-C1-mPD-1小鼠

  HH-gene-561 pEGFP-C1-mPDL1(別名A530045L16Rik,B7h1,Pdcd1l1,Pdcd1lg1,Pdl1,Cd274)

  HH-gene-560 pEGFP-C1-mPD1(別名Ly101,PD-1,Pdc1,PDCD1)

  HH-gene-559 pMLLV-EnCMV-PDCD1(human)-3×FLAG-PGK-Puro

  HH-gene-559 pLVX-PDCD1(human)-3×FLAG-Puro(別名CD279,PD-1,PD1,SLEB2,hPD-1,hPD-l,hSLE1)

  HH-gene-558 pCAGGS-Flag-DDX58(別名RIGI,RIG-I,RIG1,RLR-1,SGMRT2)

  HH-gene-393 pCMV-YTHDF2

  HH-gene-392 sfGFP-C1-YTHDF2

  HH-gene-556 pAcGFP-N1-SOD1G37RG85R

  HH-gene-555 sfGFP-C1-SOD1(A4V)

  HH-gene-554 sfGFP-C1-SOD1

  HH-gene-553 pcDNA3.1(+)SOD1(G93A)

  HH-gene-552 pcDNA3.1(+)SOD1(G85R)

  HH-gene-551 pcDNA3.1(+)SOD1(G37R)

  HH-gene-550 pcDNA3.1(+)SOD1(A4V)

  HH-gene-549 pcDNA3.1(+)SOD1

  HH-gene-548 pAcGFP1-N1-SOD1(G93A)

  HH-gene-547 pAcGFP1-N1-SOD1(G85R)

  HH-gene-546 pAcGFP1-N1-SOD1(G37R)

  HH-gene-545 pAcGFP1-N1-SOD1A4V

  HH-gene-544 pAcGFP1-N1-SOD1

  HH-gene-544 pF146 pSOD1WTAcGFP1(Plasmid #26407)

  HH-gene-543 pAcGFP1-C1-SOD1(G93A)

  HH-gene-542 pAcGFP1-C1-SOD1(G85R)

  HH-gene-541 pAcGFP1-C1-SOD1(G37R)

  HH-gene-540 pAcGFP1-C1-SOD1(A4V)

  HH-gene-539 pAcGFP1-C1-SOD1

  HH-gene-539 pF141 pAcGFP1 SOD1WT(Plasmid #26402)

  HH-gene-538 pENTR223-SOD1

  HH-gene-533 GFP-p53(Plasmid #12091)

  HH-gene-532 pCDNA3.1(+)-ZsGreen1

  HH-gene-531 pCDNA3.1(+)-mCherry

  HH-gene-530 pDsRED2-METTL4

  HH-gene-528 pCMV-METTL4

  HH-gene-524 miniTurbo-His6_pET21a(Plasmid #107178)

  HH-gene-523 3xHA-miniTurbo-NLS_pCDNA3(Plasmid #107172)細胞核表達

  HH-gene-522 3xHA-TurboID-NLS_pCDNA3(Plasmid #107171)細胞核表達

  HH-gene-521 V5-miniTurbo-NES_pCDNA3(Plasmid #107170)細胞質表達

  HH-gene-520 V5-TurboID-NES_pCDNA3(Plasmid #107169)細胞質表達

  HH-gene-342 pCXLE-hSK(Plasmid #27078)

  HH-gene-341 pCXLE-hOCT3/4-shp53F(Plasmid27077)

  HH-gene-415 pCE-hUL(Plasmid #41855)(L-MYC+LIN28)

  HH-gene-005 p3×Flag CMV-10-h-Oct4

  HH-gene-511 pCMV-Myc-ubiquitin(K48RK63R)

  HH-gene-510 pCMV-Myc-ubiquitin(K48,K63)

  HH-gene-509 pCMV-His-ubiquitin(K48RK63R)

  HH-gene-508 pCMV-His-ubiquitin(K48,K63)

  HH-gene-507 pCMV-Flag-ubiquitin(K48RK63R)

  HH-gene-506 pCMV-Flag-ubiquitin(K48,K63)

  HH-gene-505 pCMV-Myc-ubiquitin(K63)

  HH-gene-504 pCMV-Myc-ubiquitin(K48)

  HH-gene-503 pCMV-Myc-ubiquitin(K0)

  PB-rtTA-BsmbI(Plasmid #126028)

  PB-rtTA-BsmbI(Plasmid #126028)
  產品參數

  PB-rtTA-BsmbI(Plasmid #126028)

  PB-rtTA-BsmbI(Plasmid #126028)


  產品介紹

  HH-gene-575 pCDNA3.1(+)-DDX58(別名RIGI,RIG-I,RIG1,RLR-1,SGMRT2)

  HH-gene-574 pCMV-HPS2

  HH-gene-572 pCDNA3.1(+)-HPS2

  HH-gene-571 pCMV-PD-L1人源

  HH-gene-566 pCDNA3.1(+)-PD-1人源

  HH-gene-564 pCDNA3.1(+)-mPD1小鼠PD1

  HH-gene-562 pCMV-mPD-1小鼠PD1

  HH-gene-561 pEGFP-C1-mPDL1小鼠

  HH-gene-560 pEGFP-C1-mPD-1小鼠

  HH-gene-561 pEGFP-C1-mPDL1(別名A530045L16Rik,B7h1,Pdcd1l1,Pdcd1lg1,Pdl1,Cd274)

  HH-gene-560 pEGFP-C1-mPD1(別名Ly101,PD-1,Pdc1,PDCD1)

  HH-gene-559 pMLLV-EnCMV-PDCD1(human)-3×FLAG-PGK-Puro

  HH-gene-559 pLVX-PDCD1(human)-3×FLAG-Puro(別名CD279,PD-1,PD1,SLEB2,hPD-1,hPD-l,hSLE1)

  HH-gene-558 pCAGGS-Flag-DDX58(別名RIGI,RIG-I,RIG1,RLR-1,SGMRT2)

  HH-gene-393 pCMV-YTHDF2

  HH-gene-392 sfGFP-C1-YTHDF2

  HH-gene-556 pAcGFP-N1-SOD1G37RG85R

  HH-gene-555 sfGFP-C1-SOD1(A4V)

  HH-gene-554 sfGFP-C1-SOD1

  HH-gene-553 pcDNA3.1(+)SOD1(G93A)

  HH-gene-552 pcDNA3.1(+)SOD1(G85R)

  HH-gene-551 pcDNA3.1(+)SOD1(G37R)

  HH-gene-550 pcDNA3.1(+)SOD1(A4V)

  HH-gene-549 pcDNA3.1(+)SOD1

  HH-gene-548 pAcGFP1-N1-SOD1(G93A)

  HH-gene-547 pAcGFP1-N1-SOD1(G85R)

  HH-gene-546 pAcGFP1-N1-SOD1(G37R)

  HH-gene-545 pAcGFP1-N1-SOD1A4V

  HH-gene-544 pAcGFP1-N1-SOD1

  HH-gene-544 pF146 pSOD1WTAcGFP1(Plasmid #26407)

  HH-gene-543 pAcGFP1-C1-SOD1(G93A)

  HH-gene-542 pAcGFP1-C1-SOD1(G85R)

  HH-gene-541 pAcGFP1-C1-SOD1(G37R)

  HH-gene-540 pAcGFP1-C1-SOD1(A4V)

  HH-gene-539 pAcGFP1-C1-SOD1

  HH-gene-539 pF141 pAcGFP1 SOD1WT(Plasmid #26402)

  HH-gene-538 pENTR223-SOD1

  HH-gene-533 GFP-p53(Plasmid #12091)

  HH-gene-532 pCDNA3.1(+)-ZsGreen1

  HH-gene-531 pCDNA3.1(+)-mCherry

  HH-gene-530 pDsRED2-METTL4

  HH-gene-528 pCMV-METTL4

  HH-gene-524 miniTurbo-His6_pET21a(Plasmid #107178)

  HH-gene-523 3xHA-miniTurbo-NLS_pCDNA3(Plasmid #107172)細胞核表達

  HH-gene-522 3xHA-TurboID-NLS_pCDNA3(Plasmid #107171)細胞核表達

  HH-gene-521 V5-miniTurbo-NES_pCDNA3(Plasmid #107170)細胞質表達

  HH-gene-520 V5-TurboID-NES_pCDNA3(Plasmid #107169)細胞質表達

  HH-gene-342 pCXLE-hSK(Plasmid #27078)

  HH-gene-341 pCXLE-hOCT3/4-shp53F(Plasmid27077)

  HH-gene-415 pCE-hUL(Plasmid #41855)(L-MYC+LIN28)

  HH-gene-005 p3×Flag CMV-10-h-Oct4

  HH-gene-511 pCMV-Myc-ubiquitin(K48RK63R)

  HH-gene-510 pCMV-Myc-ubiquitin(K48,K63)

  HH-gene-509 pCMV-His-ubiquitin(K48RK63R)

  HH-gene-508 pCMV-His-ubiquitin(K48,K63)

  HH-gene-507 pCMV-Flag-ubiquitin(K48RK63R)

  HH-gene-506 pCMV-Flag-ubiquitin(K48,K63)

  HH-gene-505 pCMV-Myc-ubiquitin(K63)

  HH-gene-504 pCMV-Myc-ubiquitin(K48)

  HH-gene-503 pCMV-Myc-ubiquitin(K0)

  PB-rtTA-BsmbI(Plasmid #126028)

  PB-rtTA-BsmbI(Plasmid #126028)

  猜你喜歡
  视频一区二区三区在线观看
  <menu id="8iw84"></menu>
 • <samp id="8iw84"><s id="8iw84"></s></samp>